Поддръжка за Chromecast, екрани с докосване и много повече!!!

Много нови интересни възможности са добавени напоследък в SMPlayer. Тази страница Ви предлага бърз преглед на всички тях.


Поддръжка за Chromecast

Версия 17.1 предоставя експериментална поддръжка на Chromecast. Вече можете да изпращате видеа от SMPlayer да вашето Chromecast устройство, включително местни файлове от Вашият компютър и онлайн потоци като TV канали или видеа от сайтовете: YouTube, Dailymotion, Vimeo, Vevo и много други. Още информация.

Поддръжка на компютри тип 2 в 1 с екрани с докосване

SMPlayer вече включва и „таблетен режим“, наличен от менюто Опции. Когато опцията бъде активирана се прилагат някои промени в интерфейса, за да бъде по-лесен контрола на SMPlayer от екран с докосване.

 • увеличени са размерите на прозорците и шрифтовете
 • вертикалното плъзгане във видео прозореца променя силата на звука, хоризонталното плъзгане превърта видеото
 • докосването в режим на цял екран показва плаващото управление
Когато потребител премине в таблетен режим в центъра с действия на Windows 10, SMPlayer ще засече това и ще попита дали и той да премине в този режим.

Изпращане на видео образа към външен екран

Вече е възможно да се изпраща видео образ към втори екран, свързан към компютъра, контролирайки приложението от екрана на компютъра.

Вече има нова опция в менюто Видео: пренасочване на видео към екран. Показва подменю с всички свързани екрани.

Един от екраните е с етикет „основен екран“, който е компютърният екран. Ако пренасочите видео към друг екран, видеото ще бъде излъчвано на този екран в пълноекранен режим. Интерфейсът на SMPlayer ще остане на компютърния екран, откъдето можете да контролирате видеото (превъртане, промяна силата на звука, субтитри, списъци за изпълнение, отваряне на друго видео и т.н.), докато видеото се излъчва на другия екран. Ако пренасочвате видеото към основния екран, то ще бъде върнато в прозореца на SMPlayer.

Бележка тази функция изисква работния плот да е зададен като „разширен“.

Поддръжка за екрани с висока стойност на ТНИ

При екрани с висока стойност на ТНИ (точки на инч) SMPlayer изглеждаше много малък. Вече интерфейсът се разтяга автоматично, за да изглежда нормално. Възможно е също да използвате Предпочитания -> Интерфейс -> Висок ТНИ, където можете да настройвате фактора на разтягане или да деактивирате тази функция.

Без поддръжка на висок ТНИ

С поддръжка на висок ТНИ

Глобални клавишни комбинации

Вече е възможно да използвате мултимедийните клавиши (възпроизвеждане/пауза, спиране, сила на звука +/- и т.н.) като глобални клавишни комбинации. Това означава, че тези клавиши ще работят дори когато SMPlayer е на фонов режим. Можете да активирате тази опция в Предпочитания -> Клавиатура и мишка.

Запазват се също и настройките за онлайн потоците

Това означава, например, че SMPlayer може да продължи възпроизвеждането или да зададете отметки на YouTube видеа или други онлайн потоци (стига те да могат да бъдат превъртани).


Версия 17.4.2
 • New option (menu View -> OSD) to display the times with milliseconds.
 • New fix for the thumbnail generator that works also with older versions of mpv.
 • Bugfix: the position of the video is remembered when it's opened by drag & drop.
 • The Windows installer won't install mpv on Windows XP since mpv is not longer compatible with Windows XP.
 • New option to use the mplayer ffhevcvdpau decoder (Linux only).
 • Avoid some crashes from mpv.
Версия 17.4
 • Генераторът на миниатюри е поправен.
Версия 17.3
 • Експериментална поддръжка на субтитри за Chromecast.
 • [Още информация]
 • Поправени грешки.
Версия 17.2
 • Поправка за YouTube.
 • Възможността за триене на файлове от диска в списъка е отново налична, но деактивирана по подразибране (можете да я активирате в Настройки -> Списък -> Разни).
 • SMPlayer за Linux сега използва друг уеб сървър, включен в пакетите, за предоставяне на необходимите файлове за Chromecast. Ако сте инсталирали пакетът webfs, вече можете да го премахнете, понеже SMPlayer вече не се нуждае от него.
 • Нов превод: Norwegian Bokmål.
Версия 17.1
 • Експериментална поддръжка за възпроизвеждане на видео в Chromecast.
 • Поддръжка за някои от възможностите на #EXTVLCOPT в списъците m3u/m3u8. Това може да помогне за възпроизвеждането на онлайн потоци от списъци предназначени за VLC.
 • Нови възможности в контекстното меню на списъка: „копирай Интернет адреса в буфера за обмен“, „отвори папката-източник“ и „възпроизведи в Chromecast“.
 • Възможност за извеждане на информация с побитовата честота в лентата на състоянието.
 • Възможност за извеждане на времето за възпроизвеждане с милисекунди в лентата на състоянието.
 • Възможност за добавяне на черни ивици на цял екран (Настройки -> Общи -> Видео).
 • Възможността в списъка за изтриване на файлове от диска е премахната.
Версия 16.11
 • Нова възможност „Показвай информация в ЕИ“ в Изглед -> ЕИ (Shift + I). Извежда информация за текущият запис (резолюция, честота...) в екранното известие.
 • [Още информация]
 • Повече възможности за настройка има в Предпочитания -> Списък, за по-добър контрол на поведението на списъка, което прави по-лесно използването на отметки в списъка.
 • Поправени грешки.
Версия 16.9
 • Това възможност за изпращане на звуковия поток към конкретно звуково устройство. Полезно е за изпращането на звук към телевизор чрез HDMI кабел или bluetooth устройство.
 • [Още информация]
 • Няколко подобрения в списъка. Вече е възможно скриването на която и да е колона (изберете с десен бутон, за да видите опциите). Полето за търсене също е скрито по подразбиране, има нов бутон за търсене, който го показва/скрива. Тези промени са с цел по-компактен прозорец на списъка.
 • Поради грешки и проблеми с Qt 5, пакетите за Ubuntu са изградени с Qt 4 по подразбиране.
 • Поправени грешки.