Често задавани въпроси

Лесно е. Отваряте видеото, избирате опцията „Намери субтитри в opensubtitles.org“ в подменюто на Субтитри. Нов прозорец ще изведе списък със съвпадащите субтитри за видеото, което гледате. Изберете един и натиснете бутона Изтегляне. Субтитрите ще бъдат изтеглени и заредени към видеото.

Възможно е видео изравнителя да не работи с някои видео карти или драйвъри. Отидете на Предпочитания -> Общи -> Видео и активирайте програмния изравнител.

Отидете на раздел Устройства в предпочитания и отметнете опцията „Активиране на DVD менюта (експеримантално)“ и изберете DVD устройство.

Отидете в предпочитанията на SMPlayer, изберете раздел интерфейс, след това изберете „ГПИ с кожи“. След това ще можете да избирате кожи. Под Linux е необходимо да инсталирате пакета smplayer-skins.

Най-лесният начин да намерите файловете с настрайки на SMPlayer е като изберете опцията „Отвори папката с настройки“ в помощното меню. Ако желаете да изтриете текущите и да върнете стандартните, просто изтрийте файла smplayer.ini (важно: уверете се, че SMPlayer не работи, когато изтривате файла).

Това са две различни приложения, които работят заедно. SMPlayer всъщност не е медиен плейър, докато MPlayer e. MPlayer е просто ядро, което няма менюта или бутони, контролира се чрез клавиатура. Тъй като това не е удобно за потребителя, има разработени няколко графични интерфейса и SMPlayer е един от тях. Тоест MPlayer е възпроизвеждащия инструмент, докато SMPlayer добавя бутоните, менютата, прозорците и др. Пакетите за Windows съдържат MPlayer редом със SMPlayer.

Деактивирайте опцията „Чертаене на видео чрез отрези“ в Предпочитания => Общи => Видео

Многонишковото разкодиране изисква последен продукт на MPlayer или FFmpeg-mt в Linux. MPlayer2 използва автоматично всички ядра, но MPlayer изисква ръчно нагласяне. Можете да нагласите броя нишки, използвани за декодиране в Предпочитания -> Производителност. Задайте еднаква или по-малка стойност с тази на ядрата (и нишките в случай на многонишковите ЦПУ на Intel), които има процесора Ви. Задаването на по-голяма стойност би било без ефет.

Изберете опцията „Добави черни ивици“ в менюто с видео филтри.

Можете да възпроизвеждате YouTube видеа на 1080p или дори на 4K резолюция със SMPlayer. Само трябва да направите малка промяна в настройките на SMPlayer. В Настройки -> Мрежа изберете mpv + youtube-dl в настройката Поддръжка за видео сайтове. Също така се уверете че mpv е избран като мултимедиен двигател в Настройки -> Общи.

Тази промяна активира и субтитрите от YouTube за SMPlayer.

Бележка: Linux потребителите трябва да имат инсталирана youtube-dl.

Това се случва, когато използвате видео драйвър directx (Предпочитания -> Общи -> Видео). Можете да го смените с gl, gl2 или direct3d.

Някои опции изискват спиране на процеса на MPlayer и стартирането му отново с нови параметри. Затова възпроизвеждане прекъсва за момент.