Информация за инсталатора на Windows

За лесна инсталация под Windows, предлагаме пакет с инсталатор.

Допълнителни компоненти

Components

Инсталаторът дава избор на компонентите за инсталиране: